DC's Joker 2 เริ่มเปิดกล้องถ่ายทำในปี 2023
หนัง 2023

DC’s Joker 2 เริ่มเปิดกล้องถ่ายทำในปี 2023

David Zaslav หัวหน้า Warner Bros. Discovery กำลังพูดถึง Gaga ในเรื่อง Joker: Folie à Deux ในระหว่างไตรมาสสามของบริษัท Zaslav เปิดเผยว่าภาคต่อ Joker ของ DC เริ่มถ่ายทำก่อนสิ้นปีนี้